Eroon jälkitiputtelusta

Monilla miehillä on pidättelyvaikeuksia WC-käynnin jälkeen. Tämä voi johtua mm. eturauhasvaivoista.

Ota yhteyttä lääkäriin, jos sinulla on rakko-oireita

Jälkitiputtelulla tarkoitetaan WC:ssä käynnin jälkeen tapahtuvaa vähäistä virtsan valumista virtsaputkesta, koska virtsaa jää virtsaputkeen virtsaamisen jälkeen. Jälkitiputteluun liittyy usein heikko virtsasuihku, ja sitä esiintyy etenkin yli 55-vuotiailla miehillä, mutta myös naisilla ja nuoremmilla miehillä. Mahdollisia syitä voivat olla eturauhasen liikakasvu ja virtsaputken ahtauma.

Jälkitiputtelua voi välttää varaamalla riittävästi aikaa WC-käyntiin ja varmistamalla, että kaikki virtsa on tullut pois.

Miehet voivat painaa varovasti sormilla kivespussin ja peräaukon välistä peniksen alapuolta päin, jotta viimeisetkin pisarat tulevat pois. Puhu kuitenkin aina lääkärille vaivoistasi, jotta ongelman aiheuttaja saadaan selvitettyä

Virtsateiden toiminta

Virtsarakon tehtävä on varastoida virtsaa ja tyhjentyä täytyttyään. Rakon seinämä on joustava ja venyy rakon täyttyessä munuaisista tulevalla virtsalla. Virtsarakon ja virtsaputken yhtymäkohdassa on kaksi lihasta, sisempi ja ulompi lihas. Nämä lihakset ympäröivät virtsaputkea. Ulompi sulkijalihas on tahdonalainen, sisempi sen sijaan toimii tahdosta riippumatta.

Kun virtsarakko on sopivan täynnä eli sisältää 2,5–5 dl virtsaa, aivoihin lähtee signaali, että on tyhjennyksen aika, ja tulee tarve virtsata. Normaalisti virtsaa pystyy pidättelemään WC:hen asti.

Kun on aika virtsata, aivot lähettävät signaalin virtsarakkoon, joka supistuu. Ulompi sulkijalihas rentoutuu mahdollistaen virtsaamisen. Virtsauksen jälkeen virtsaputki sulkeutuu.

Lantionpohjan lihakset ja sidekudokset pitävät virtsarakkoa ja virtsaputkea paikallaan. Näiden kudosten tärkeä tuki auttaa estämään virtsankarkailua. Tästä syystä lantonpohjan lihasten harjoittaminen ja vahvistaminen on tärkeää. Virtsatiet koostuvat virtsanjohtimista, virtsarakosta ja virtsaputkesta.

Noin 60 %:lla noin 60-vuotiaista miehistä esiintyy jälkitiputtelua.

URO_2021_0105_FI 09.2021

Ota yhteyttä lääkäriin