image_3
Rakko-ongelmat

Hyvä tietää ennen ensimmäistä käyntiä urologin vastaanotolla

Mitä tapahtuu urologin vastaanotolla virtsateiden tutkimuksissa? Voivatko vain miehet mennä urologin vastaanotolle? Muun muassa näihin kysymyksiin saat nyt vastauksen.

Jos haluat apua rakkovaivoihin, on ensin varattava aika lääkärin vastaanotolle. Jos mainitset asian vain ohimennen muun käynnin yhteydessä, se jää helposti huomiotta. Muista, että tieto on valtaa. Mitä enemmän tiedät saatavilla olevista hoidoista, sitä helpompaa sinun on pyytää hyvää hoitoa.

On lääkärin vastuulla määrittää, mikä on rakkovaivan paras hoitotapa. Jatkohoitoa varten voidaan antaa lähete erikoislääkärille, esimerkiksi urologille.

Tästä syystä pyysimmekin vastauksia yleisiin urologin vastaanottoa koskeviin kysymyksiin Lars Henningsohnilta, joka on urologian apulaisprofessori ja ylilääkäri Karoliinisen yliopistosairaalan urologian poliklinikalla Tukholmassa.

Lars Henningsohn

Keitä urologi ottaa vastaan?
– Urologi hoitaa miespotilaita, joilla on virtsatie- tai sukupuolitauteja, sekä naispotilaita, joilla on virtsatiesairauksia. Naiset käyvät virtsatieoireiden takia usein gynekologilla, jolla on pätevyys hoitaa myös yleisimpiä alempien virtsateiden sairauksia. Tämän takia urologit mielletään usein miesten sairauksien asiantuntijoiksi, vaikka tosiasiassa me hoidamme myös naispotilaita.

Mitä potilas voi odottaa tullessaan vastaanotolle?
– Kun mies tai nainen tulee virtsatievaivojen takia urologin vastaanotolle, käynti alkaa tarkalla esitietojen läpikäynnillä. Huomion keskipisteenä ovat tämänhetkiset vaivat ja oireet. Taustatekijöistä, elintavoista, muista sairauksista ja tämänhetkisestä lääkityksestä on tärkeää keskustella, sillä moni asia voi aiheuttaa virtsatieoireita. Tutkittavat oireet jaetaan yleensä kahteen kategoriaan: itse virtsaamiseen liittyvät oireet (tyhjennysoireet) ja oireet, joita esiintyy virtsan kerääntyessä virtsarakkoon (kerääntymisoireet). Joskus esiintyy muita merkittäviä oireita, jotka vaativat yleensä omat tutkimuksensa, kuten näkyvä veri virtsassa.

Taustatekijöistä, elintavoista, muista sairauksista ja tämänhetkisestä lääkityksestä on tärkeää keskustella, sillä moni asia voi aiheuttaa virtsatieoireita
Lars Henningsohn, urologian apulaisprofessori

Tietoa tutkimuksista ja arvioinneista

– Jotta vaiva voidaan arvioida mahdollisimman hyvin, potilasta voidaan pyytää täyttämään oirelomake, jolla kartoitetaan nesteen juontia ja virtsaamista, ja potilaalle voidaan antaa virtsaamispäiväkirja, johon kirjataan kolmen vuorokauden ajan virtsaamiskertojen lukumäärä, virtsan määrä ja mahdolliset poikkeavat havainnot, kuten virtsankarkailu. Yhden desilitran virtsaamiseen kuluvan ajan mittaaminen on oiva tapa mitata virtsasuihkua. Jos tämä kestää yli 12–15 sekuntia, jokin todennäköisesti estää ulosvirtausta, esimerkiksi suurentunut eturauhanen.

– Alempien virtsateiden oireet ovat harvoin itsessään vaarallisia, joten arvioon kuuluu niin sanottu elämänlaatuarviointi. Elämänlaatuarvioinnissa potilas saa itse kertoa, miten paljon vaivat haittaavat. Vaivoja pyritään aina lievittämään, mikäli potilas kokee niiden vaikuttavan elämänlaatuun. Yleensä tässä vaiheessa urologilla on jo hyvä käsitys vaivojen syistä, joten on aika aloittaa itse tutkimukset.

 

Miten tutkimus tehdään?
– Virtsatieongelmien yhteydessä urologi tunnustelee aina miehen eturauhasta. Lääkäri pyrkii saamaan käsityksen eturauhasen koosta ja tarkistaa, ettei siinä ole jatkotutkimuksia vaativia kyhmyjä. Virtsatieinfektiot ovat sen verran yleisiä, että usein tehdään virtsakoe ja mahdollisesti myös virtsan bakteeriviljely. Joskus vaivan syyn selvittämiseksi tehdään yleisimmät verikokeet ja tutkitaan munuaisten toiminta ja mahdolliset infektiot. Tavallinen mutta sitäkin tärkeämpi tutkimus on jäännösvirtsan mittaus. Jäännösvirtsan mittauksella voidaan todeta, tyhjeneekö rakko kunnolla. Jäännösvirtsan mittaus tehdään yleensä erityisellä ultraäänilaitteella, joka asetetaan vatsan päälle virtsarakon kohdalle. Jos vaivat ovat vaikeita, saattaa potilas tarvita katetria virtsarakon tyhjentämisen avuksi.

Urologi voi tarkastella virtsaputkea ja virtsarakkoa pienellä tähystimellä. Tämän niin kutsutun kystoskoopin avulla voimme nähdä elinten sisäosiin, mikä auttaa vaivojen syiden löytämisessä ja soveltuvimman yksilöllisen hoidon valitsemisessa.
Lars Henningsohn urologian apulaisprofessori ja ylilääkäri

Mitä urologi tekee?

Urologi on erikoislääkäri/kirurgi, joka hoitaa miesten ja naisten virtsateihin (munuaiset, virtsanjohtimet, virtsarakko, virtsaputki) ja miesten sukuelimiin liittyviä vaivoja. Urologi on perehtynyt myös muihin alueisiin, kuten sisätauteihin, lasten urologiaan, gynekologiaan ja muihin asiaan liittyviin erikoisalueisiin.

Parasta mahdollista hoitoa

– Urologi voi tarkastella virtsaputkea ja virtsarakkoa pienellä tähystimellä. Tämän niin kutsutun kystoskoopin avulla voimme nähdä elinten sisäosiin, mikä auttaa vaivojen syiden löytämisessä ja soveltuvimman yksilöllisen hoidon valitsemisessa. Kystoskopiaan käytettävät instrumentit ovat nykyään pehmeitä ja taipuisia. Eturauhasongelmia epäiltäessä tutkimus tehdään peräsuolen kautta ultraäänilaitteella, jolla eturauhasen näkee hyvin. Tällöin nähdään eturauhasen koko sekä mahdolliset kudosmuutokset.

– Erityistapauksissa tarkistamme alempien virtsateiden (virtsaputken ja virtsarakon) toiminnan paine- ja virtausmittauksilla erityislaitteiden avulla. Nämä tutkimukset tekevät erikoistuneet sairaanhoitajat, uroterapeutit. Tutkimuksia kutsutaan urodynaamisiksi tutkimuksiksi. Tässä vaiheessa tutkimuksista on yleensä saatu tarpeeksi tietoa diagnoosin tekemiseksi. Paras mahdollinen hoitomuoto valitaan yhdessä potilaan kanssa.