Medicin mod blæreproblemer
Hoito

Lääkkeiden hyödyt ja haitat virtsarakko-ongelmien hoidossa

Yliaktiivinen rakko eli virtsaamispakko, johon voi liittyä virtsankarkailua, vaivaa sekä miehiä että naisia. Onneksi yliaktiivista rakkoa voidaan hoitaa elintapamuutoksilla ja lääkkeillä.

Lääkkeillä hoidetaan etenkin pakkoinkontinenssia ja sekamuotoista inkontinenssia, kun virtsarakkoharjoitukset eivät ole tuottaneet riittävää vaikutusta. Lääkehoitoa harkittaessa on tärkeää käydä hoitovaihtoehdot läpi lääkärin kanssa ja keskustella erityisesti siitä, mitä hoidolta voi odottaa. On myös tärkeää olla motivoitunut noudattamaan hoitosuunnitelmaa.

Lääkehoidot

Antimuskariineja on käytetty virtsaamisvaivojen hoidossa jo vuosia. Antimuskariinit lieventävät ja harventavat virtsaamispakkoa. Ne parantavat myös pidätyskykyä ja pienentävät näin virtsankarkailun riskiä. Lääke estää virtsarakon lihasten jatkuvaa supistelua, mikä vähentää virtsaamispakkoa ja yhtäkkistä vessahädän tunnetta. Virtsarakko rauhoittuu, ja arjesta tulee rennompaa.

Antimuskariinihoito vaikuttaa virtsarakossa oleviin muskariinireseptoreihin*. Muskariinireseptoreita on myös muualla elimistössä, kuten maha-suolikanavassa ja sylkirauhasissa. Tämän vuoksi lääkkeen haittavaikutuksia voivat olla suun kuivuus ja ummetus.

Hoito aloitetaan yleensä 1–2 kuukaudeksi, jotta nähdään, miten lääke tehoaa. Jos hoito osoittautuu toimivaksi, minkä voi usein todeta jo muutaman päivän jälkeen, lääkitystä jatketaan kuukausia tai jopa vuosia.

Lääkettä ei ole tarkoitettu otettavaksi varmuuden vuoksi esimerkiksi elokuviin tai kauppaan lähtiessä, vaan se otetaan tarkasti lääkärin määräyksen mukaan.

Virtsarakon ja lantionpohjan lihasten harjoittamiseen yhdistettynä lääkehoidolla on usein hyvä vaikutus. Antimuskariineihin kuuluu useita lääkkeitä, joilla on erilaisia vaikutuksia ja haittavaikutuksia. Yleisin haittavaikutus on suun kuivuus. Kysy lisätietoja lääkäriltä.

Nykyään antimuskariineille on myös vaihtoehtoja. Yhteistä muille lääkkeille on rakkoa rauhoittava vaikutus, joka vähentää virtsaamispakkoa sekä virtsankarkailua ja/tai WC-käyntejä. Lääkkeet vaikuttavat eri virtsarakon reseptoreihin* kuin antimuskariinit, joten ne eivät välttämättä aiheuta haittavaikutuksena suun kuivuutta ja ummetusta samassa määrin kuin antimuskariinit.

*Reseptorit ovat eräänlaisia solujen signaalivastaanottimia.

Pistoshoito voi rauhoittaa rakkoa

Jos potilaalla on haittaavia vaivoja eikä mikään edellä mainituista tablettihoidoista auta riittävästi, lääke voidaan ruiskuttaa suoraan virtsarakkoon. Pistoksen antaa sairaalassa erikoislääkäri, useimmiten urologi. Pistoksena annettava lääke estää signaalien kulkemisen soluun, mikä rauhoittaa yliaktiivista rakkoa.

Lääkäri tekee tutkimuksen ennen pistoshoidon aloittamista. Hoito toistetaan yleensä kaksi kertaa vuodessa. Monet potilaat saavat pistoshoidosta huomattavaa apua. Yleisimpiä haittavaikutuksia ovat virtsatietulehdukset ja virtsaretentio eli virtsaumpi (kykenemättömyys tyhjentää virtsarakkoa).

 

Uskalla kysyä

Jos sinulla on kysyttävää hoidosta ja lääkkeistä, pyydä lääkäriltä lisätietoa. Kerro lääkärille kaikista oireistasi, jotta saat parasta mahdollista hoitoa.

Muista... 

Lääkehoitoon yhdistetään usein virtsarakon ja lantionpohjan lihasten harjoituksia parhaan mahdollisen rakonhallinnan saavuttamiseksi.

Estrogeenihoito

Voiteena tai emätinpuikkona annettava estrogeeni vahvistaa emättimen limakalvoa. Estrogeenihoidon vaikutuksesta ei ole varmaa näyttöä, mutta pakkoinkontinenssin hoidossa voidaan antaa niin kutsuttua pieniannoksista estrogeenia. Pieniannoksinen estrogeeni voi lievittää kipua ja jossain määrin myös virtsaamispakkoa.

Eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun lääkehoito

Eturauhanen (prostata) on kastanjan kokoinen rauhanen. Rauhanen sijaitsee miehen virtsarakon alla ja ympäröi virtsaputkea. Eturauhasen hyvänlaatuinen liikakasvu on yksi yleisimmistä syistä miesten tiheävirtsaisuuteen ja rakon tyhjenemisongelmiin. Eturauhasen hyvänlaatuiseen liikakasvuun on kaksi lääkehoitoa: alfasalpaajat ja 5-alfareduktaasin estäjät.

Eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun hoitoon käytetään yleensä alfasalpaajia. Virtsarakossa, virtsaputkessa ja eturauhasessa on niin kutsuttuja alfareseptoreita. Lääke rentouttaa eturauhasen lihaksia, jolloin virtsaputki ei puristu ja rakon tyhjentäminen onnistuu paremmin. Lääke alkaa vaikuttaa 2–4 viikon kuluessa. Mahdollisia haittavaikutuksia ovat nenän tukkoisuus, huimaus ja väsymys, mutta ne katoavat kuitenkin yleensä, kun hoitoa on jatkunut jonkin aikaa.

5-alfareduktaasin estäjät vaikuttavat eturauhasen hormoneihin ja pienentävät suurentunutta eturauhasta, mikä lievittää myös rakko-oireita. 5-alfareduktaasin estäjien vaikutus on havaittavissa 3–6 kuukauden kuluttua hoidon aloittamisesta, ja ne myös vähentävät mahdollista eturauhasleikkauksen tarvetta. Mahdollisia haittavaikutuksia ovat impotenssi ja heikentynyt sukupuolivietti, mutta haittavaikutukset katoavat hoidon päättyessä.

Kaikki rakko-oireet eivät välttämättä johdu eturauhasesta, vaikka miehellä olisikin eturauhasen hyvänlaatuista liikakasvua. Virtsaamisen aloittaminen voi olla vaikeaa, mikä johtuu suurentuneesta eturauhasesta, ja WC:ssä voi joutua käymään usein, mikä puolestaan johtuu virtsarakosta. Tällöin yhdistelmähoito useilla lääkkeillä voi olla paras vaihtoehto.

Haittavaikutukset

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu pakkausselosteessa. Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa lääkevalmisteen turvallisuudesta.